Privacybeleid

Home Privacybeleid

Welke persoonsgegevens verwerk ik

Om mijn werk te kunnen doen verwerk ik een aantal persoonlijke gegevens van u. Daarbij gaat het voornamelijk om uw contactgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook de e-mail of andere berichten die u naar mij stuurt kunnen bewaard worden.

Waarom verwerk ik die persoonsgegevens

Om contact met u op te kunnen nemen.
Om mijn werk uit te kunnen voeren.
Om de financiële administratie af te kunnen handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden niet verkocht en ook niet ter beschikking gesteld aan derden. Is dat toch nodig, bijvoorbeeld om onze overeenkomst goed te kunnen uitvoeren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan vraag ik daarvoor eerst uw toestemming.

De e-mails die u naar info@hjvantelgen.nl stuurt worden opgeslagen op de servers van Yourhosting.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Uw persoonsgegevens worden niet automatisch verwerkt. Dat betekent dat uw persoonsgegevens nooit verwerkt worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

Niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. De gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie worden op grond van wettelijke regelgeving langer bewaard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website hjvantelgen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (embedded content), zoals video’s. Die ingesloten inhoud gedraagt zich hetzelfde als wanneer u die andere website bezoekt. Die websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken of aanvullende tracking van derden insluiten, inclusief het volgen van uw interactie met die ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op die website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben over te dragen aan iemand anders. Stuur uw verzoek naar info@hjvantelgen.nl, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitsbewijs (om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan), Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen vier weken kunt u een reactie verwachten.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via info@hjvantelgen.nl